JavaScript must be enabled in order for you to use the Site in standard view. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To use standard view, enable JavaScript by changing your browser options.

| Last Updated:: 18/03/2021

1991-2006

 

 

 

Year: 2006-2007

Sl. No. Student Name
01. Abhilash S. Rao
02. Arati Jena
03. S. Kamal Basha
04. Devendra Kumar Yadav
05. Parag Khujnare
06. Rajasekhar Ratti
07. Shishir Jaiswal
08. Surajit Sengupta
09. Vikas Kumar Umrao
10. Kamal Kumar Jain
11. Amar Prakash
12. Tauseef Zia Siddiqui

 

 

 

 

 

 

Year: 2004-2005

Sl. No. Student Name
01. Smriti Srivastava
02. Poonam Sharma
03. M.R.S Mallick
04. Anjay Kumar
05. Sarang Khati
06. Joel Samuel
07. Nitin Singh
08. Sampurna Nand
09. Anita Jagnania
10. Suman Maity

 

 

 

Year: 2001-2002

Sl. No. Student Name
01. Ajit Kumar
02. Arindam Haldar
03. Vandana Sakhre
04. Sangeeta Ganguly
05. Rituparna Sur
06. D Vetriselvam
07. Samar Bhowmick
08. Amit Kr Rai

 

 

 

Year: 2000-2001

Sl. No. Student Name
01. Mitun Dutta
02. Ashok Kumar Gupta
03. Durgesh Kumar
04. Namrata Verma
05. Suman Chattaraj
06. Paritosh Srivastava
07. Pramod Mahajan
08. Shambhu Jha

 

 

 

Year: 1999-2000

Sl. No. Student Name
01. Mukesh Sharma
02. Ranjan Samanta
03. Niroj Kumar Mohalik
04. R N Tripathi
05. M Sachin Raju
06. Anjani Prasad Singh
07. Kundan Kumar
08. Yatish Kumar
09. P K Mohapatra
10. Jay Kumar Shah
11. S S Murthy
12. Nilesh Kumar

 

 

 

Year: 1998-1999

Sl. No. Student Name
01. Ramen Kr Bharali
02. R Gogoi
03. Raj Kr Seth
04. Manish Kr Jain
05. Ritesh Kumar
06. Devesh Ghuley

 

 

 

Year: 1997-1998

Sl. No. Student Name
01. Rajnikant Jain
02. G S Rao
03. P Sharatha Kumar
04. D Gowda
05. B Kumar
06. Kumari Vibha
07. Amudala Prathap
08. Pramod Kumar

 

 

 

Year: 1996-1997

Sl. No. Student Name
01. Santanu Kr Dutta
02. B V Rao
03. Bhupendra Singh Chaudhary
04. Manoj Kumar
05. Aditya Kr Patra
06. S C Nayak
07. Y S Rao
08. A Raul
09. Vijayan Gurumurthy Iyer
10. V B Minz

 

 

 

Year: 1995-1996

Sl. No. Student Name
01. Giradhari Lal
02. Prabhat Kumar
03. Debarati Bardhan
04. Anindita Kali
05. T Sashi Sekhar
06. Neeta Rai
07. A V K Sagar
08. B K Prusty
09. Mrityunjay Kumar
10. Dilip Kumbhakar
11. Sandip Kr Das
12. Apurba Kr Das
13. Dr. Partha Chakravarty

 

 

 

Year: 1994-1995

Sl. No. Student Name
01. Soumitra Singh
02. Girish Kumar
03. S D Chiddarwar
04. H Sanjeev Gowda
05. Yogendra Mishra
06. Rajeev K Sinha
07. Manoj Kumar
08. Alok Tiwari
09. R Jena
10. Vibhas Kumar
11. Sujit Ghosh
12. Animesh Mishra
13. Vasant A Akala
14. Mita Majumdar
15. Amritendu Adhikari
16. M E Murkute
17. Manoj Sanwal

 

 

 

Year: 1992-1993

Sl. No. Student Name
01. Bishwajit Kr Shrivastava
02. Mritunjay Kumar
03. P K Singh
04. M S Reddy
05. Manas Mukhopadhyay
06. Alok K Tripathy
07. Vedprakash Mehndiratta
08. M.S. Gnana Sundaram
09. Debashis Kundu

 

 

 

Year: 1991-1992

Sl. No. Student Name
01. Ashok Kumar
02. Sailandra Kr Singh
03. Arun Kr. Shukla
04. Binay Kr. Gupta
05. Madhukar Pandey
06. Surendra Roy
07. S.K.Banerjee
08. Somesh Jena